HookahMall.eu декларира, че:

1. Вашите лични данни ще бъдат събирани, съхранявани и използвани отговорно, добросъвестно и в съответствие със законите на Република България и в частност в съответствие със ЗАКОНA ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД);
2. Предоставяме Ваши лични данни само при необходимост и само на регистрирани администратори на лични данни, свързани с изпълнението на пряката ни дейност – куриерски фирми, обслужваща банка и (или) финансова институция, счетоводна и (или) адвокатска къща и органите на държавната администрация или упълномощени от тях физически и юридически лица, които имат право да осъществяват контрол и наблюдение на търговската дейност в съответствие със законите на Република България;
3. Не предоставяме и не продаваме Вашите лични данни на трети лица, с изключение на посочените в т.2. В случай, че се наложи изключение, то ще стане само с Вашето предварително съгласие и в съответствие с разпоредбите на закона.
4. Прилагаме непрекъснато фирмената политика за защита на сигурността на личните Ви данни;

Дейността и услугите, предоставяни от платформата www.hookahmall.eu изискват събиране и използване на определени лични данни на клиентите, необходими за контакт с тях, обработка на поръчки, извършване на доставки, издаване на счетоводни и други документи, свързани пряко с дейността. В този смисъл компанията в съответствие с чл.1, ал.4, т.1 от ЗЗЛД е регистрирана в Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД), като администратор на лични данни – удостоверение No. (В процес на издаване)
Потребителят предоставя своите лични данни доброволно, след запознаване и приемане на УСЛОВИЯТА за ползване. След предоставянето Потребителя има достъп до данните, които е въвел на сайта, посредством защитен с потребителско име и парола интерфейс, както и възможност да ги редактира.

HookahMall.eu използва лични данни на Потребителя само за нуждите на дейността на компанията, а именно: за установяване на контакт с Потребителя/Търговеца, уточняване на подробности за обработка на поръчките, начин на доставки и плащане. Лични данни се използват и при издаване на счетоводни и гаранционни документи. Обработването на личните данни се извършва в съответствие на наредбите на ЗЗЛД, чл.1, точки 1,2 и 3.
HookahMall.eu използва контактната информация, предоставена от Потребителя за връзка с него, за предоставяне на съдействие при поръчки; комуникация свързана с предоставените от компанията продукти, услуги и съпорт; предоставяне на информация за нови продукти, услуги и промоции; предоставяне на персонализирани оферти и предложения.
Какви данни за Вас очакваме да ни предоставите и как ги използваме:
Име, фамилия, адрес(и), телефон(и), адрес на електронна поща

Употреба:
– телефон и електронна поща – за връзка с вас, предоставяне на информация, изпращане на електронни документи;
– имена, *адреси и телефон – за издаване на документи и осъществяване на доставка от куриер – предоставят се и на куриерската фирма, изпълняваща доставката; втори адрес е необходим, когато адресът на регистрация не е еднакъв с адреса на доставка, второ име и телефон са необходими, когато поръчката ви се доставя / приема от друго лице;
– Тези данни могат да бъдат предоставени на банка или финансова институция, обслужваща плащането на конкретната поръчка;
*Посочва се държава, защото може да бъде получена поръчка от чужбина, чиято доставка да бъде на адрес в страната.
**Обслужването на фирми (юридически лица) и данните които се предоставят, освен името за контакт са публични и не се определят, като лични данни.

Политика на HookahMall.eu за осигуряване сигурността и неприкосновеността на личните данни на клиентите:
Трите ни основни принципа на работа с личните Ви данни – посочени и в декларацията направена в началото на тази страница – точки 1,2 и 3, а именно:
1. Обработваме личните Ви данни добросъвестно и в съответствие със законите;
2. Използваме личните Ви данни само при нужда и по предназначение, в съответствие със законите;
3. Предоставяме личните Ви данни само на администратори на лични данни, пряко свързани с изпълнението на задълженията ни произтичащи от взаимоотношенията с Вас, освен в случаите, когато закона ни принуждава да направим друго;
Четирите основни причини да спазваме настоящата политика по отношение на личните Ви данни:
1. Уважаваме Вас и неприкосновеността на личните Ви данни;
2. Очакваме така да се отнасят и работят с нашите лични данни, където ги предоставяме;
3. Осъзнаваме критичността на тази част от нашата дейност за Вашето доверие към нас;
4. Спазваме закона;

Мерки, които прилагаме за опазване на сигурността на личните Ви данни: Всеки служител на HookahMall.eu :
1. Се запознава и бива инструктиран за изискванията на ЗЗЛД, задълженията на компанията, като администратор на лични данни, направената в началото на този документ декларация от името на компанията, основните принципи на политиката на компанията в това отношение, както и четирите причини описани по-горе;
2. Задължава се да ги спазва и подписва доброволно декларация за това.

Съгласно GDPR ние ви предоставяме информация за данните които съхраняваме и възможността да изискате да ги изтрием или анонимизираме.

Updating…
  • Нямате артикули в количката.

Изход

Това е мястото, към което се прикачва маркуч. Изходът може да бъде заварен или залепен към тялото на наргилето, но също така може да бъде направен и с опцията да се премахва с оглед по- лесната смяна на маркучите. Някои изходи дори имат опция да служат като клапан. Този вид изходи се използват най- често при наргилетата, поддържащи прикачването на повече от един маркуч.

Винт

Винтът служи за захващане на цялото тяло на наргилето към вазата. Въпреки, че му казваме винт, той може да се захваща по различни начини: Резба, Захват тип "клик" със завъртане, захват, чрез обикновенно оплътнение, разчитащо на натиск и плътност.

Клапан

Ролята на клапана е да позволява димът да напусне вазата при издухване навън, но да не позволява на външен въздух да се смесва с него в обратна посока, когато потребителят засмуква от наргилето. Най- често този клапан разчита на просто топче.

Ваза

Вазата се използва като контейнер, който се пълни с чиста вода. При засмукване, димът преминава от чашката през ствола към водата преди да бъде погълнат. Мит е, че водата "пречиства" дима от вредни вещества. Нейната роля е да охлажда пушека, като все пак филтрира само по-големите сажди. Най- често използваните материали за вазите са: стъкло, пластмаса, кристал, метал. Много често вазите могат да бъдат счупени, най- вече поради изпускане или механичен проблем със захващащата система.

Ствол

Стволът на наргилето е централната тръба, която свързва чашката с вазата, като през него преминава дима от нагрятия в чашката тютюн. Долният й край винаги е потопен във водата. От изключителна важност е честото му почистване и избора на наргиле, чието ствол е изработен от неръждаема стомана.

Чаша

Чашката е контейнерът в който се поръсва тютюнът за пушене. Най- често чашките са направени от глина, поради добрата топлопроводимост. Върху чашката се поставят запалените въглени. Сърцевината на чашката и тютнът в нея се нагряват до около 200-250 градуса по Целзий, което позволява бавното изпичане на тютюна и отделянето на дим.

Чиния

Чинийката, намираща се непосредствено под чашката има разнообразни функции, като най- често се използват за пепелник, в който да се изтръскват въглените или в някои случаи се декорират, като се пълнят с най- различни плодове, лед или др.