HookahMall.eu декларира, че:

1. Вашите лични данни ще бъдат събирани, съхранявани и използвани отговорно, добросъвестно и в съответствие със законите на Република България и в частност в съответствие със ЗАКОНA ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ЗЗЛД);
2. Предоставяме Ваши лични данни само при необходимост и само на регистрирани администратори на лични данни, свързани с изпълнението на пряката ни дейност – куриерски фирми, обслужваща банка и (или) финансова институция, счетоводна и (или) адвокатска къща и органите на държавната администрация или упълномощени от тях физически и юридически лица, които имат право да осъществяват контрол и наблюдение на търговската дейност в съответствие със законите на Република България;
3. Не предоставяме и не продаваме Вашите лични данни на трети лица, с изключение на посочените в т.2. В случай, че се наложи изключение, то ще стане само с Вашето предварително съгласие и в съответствие с разпоредбите на закона.
4. Прилагаме непрекъснато фирмената политика за защита на сигурността на личните Ви данни;

Дейността и услугите, предоставяни от платформата www.hookahmall.eu изискват събиране и използване на определени лични данни на клиентите, необходими за контакт с тях, обработка на поръчки, извършване на доставки, издаване на счетоводни и други документи, свързани пряко с дейността. В този смисъл компанията в съответствие с чл.1, ал.4, т.1 от ЗЗЛД е регистрирана в Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД), като администратор на лични данни – удостоверение No. (В процес на издаване)
Потребителят предоставя своите лични данни доброволно, след запознаване и приемане на УСЛОВИЯТА за ползване. След предоставянето Потребителя има достъп до данните, които е въвел на сайта, посредством защитен с потребителско име и парола интерфейс, както и възможност да ги редактира.

HookahMall.eu използва лични данни на Потребителя само за нуждите на дейността на компанията, а именно: за установяване на контакт с Потребителя/Търговеца, уточняване на подробности за обработка на поръчките, начин на доставки и плащане. Лични данни се използват и при издаване на счетоводни и гаранционни документи. Обработването на личните данни се извършва в съответствие на наредбите на ЗЗЛД, чл.1, точки 1,2 и 3.
HookahMall.eu използва контактната информация, предоставена от Потребителя за връзка с него, за предоставяне на съдействие при поръчки; комуникация свързана с предоставените от компанията продукти, услуги и съпорт; предоставяне на информация за нови продукти, услуги и промоции; предоставяне на персонализирани оферти и предложения.
Какви данни за Вас очакваме да ни предоставите и как ги използваме:
Име, фамилия, адрес(и), телефон(и), адрес на електронна поща

Употреба:
– телефон и електронна поща – за връзка с вас, предоставяне на информация, изпращане на електронни документи;
– имена, *адреси и телефон – за издаване на документи и осъществяване на доставка от куриер – предоставят се и на куриерската фирма, изпълняваща доставката; втори адрес е необходим, когато адресът на регистрация не е еднакъв с адреса на доставка, второ име и телефон са необходими, когато поръчката ви се доставя / приема от друго лице;
– Тези данни могат да бъдат предоставени на банка или финансова институция, обслужваща плащането на конкретната поръчка;
*Посочва се държава, защото може да бъде получена поръчка от чужбина, чиято доставка да бъде на адрес в страната.
**Обслужването на фирми (юридически лица) и данните които се предоставят, освен името за контакт са публични и не се определят, като лични данни.

Политика на HookahMall.eu за осигуряване сигурността и неприкосновеността на личните данни на клиентите:
Трите ни основни принципа на работа с личните Ви данни – посочени и в декларацията направена в началото на тази страница – точки 1,2 и 3, а именно:
1. Обработваме личните Ви данни добросъвестно и в съответствие със законите;
2. Използваме личните Ви данни само при нужда и по предназначение, в съответствие със законите;
3. Предоставяме личните Ви данни само на администратори на лични данни, пряко свързани с изпълнението на задълженията ни произтичащи от взаимоотношенията с Вас, освен в случаите, когато закона ни принуждава да направим друго;
Четирите основни причини да спазваме настоящата политика по отношение на личните Ви данни:
1. Уважаваме Вас и неприкосновеността на личните Ви данни;
2. Очакваме така да се отнасят и работят с нашите лични данни, където ги предоставяме;
3. Осъзнаваме критичността на тази част от нашата дейност за Вашето доверие към нас;
4. Спазваме закона;

Мерки, които прилагаме за опазване на сигурността на личните Ви данни: Всеки служител на HookahMall.eu :
1. Се запознава и бива инструктиран за изискванията на ЗЗЛД, задълженията на компанията, като администратор на лични данни, направената в началото на този документ декларация от името на компанията, основните принципи на политиката на компанията в това отношение, както и четирите причини описани по-горе;
2. Задължава се да ги спазва и подписва доброволно декларация за това.

Съгласно GDPR ние ви предоставяме информация за данните които съхраняваме и възможността да изискате да ги изтрием или анонимизираме.

Updating…
  • Нямате артикули в количката.